Ликтей Людмила Миколаївна

 

Завідувач Педагогічного відділення

доктор філософії,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін

«Методика  української мови», «Дитяча література», 

Відокремленого структурного підрозділу

«Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Ликтей Людмила Миколаївна

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА

 1. Прізвище, ім’я, по батькові – Ликтей Людмила Миколаївна
 2. Посада і місце роботи, служби – завідувач педагогічного відділення, викладач циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності 013 Початкова освіта Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
 3. Число, місяць, рік і місце народження – 12 березня 1981 року
 4. Освіта:
 • 1997-2001 рр. навчалася у Коломийському педагогічному коледжі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Початкове навчання», здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора роботи з учнівськими об’єднаннями.
 • 2001-2005 рр. навчалася ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.
 • З 2019 року аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Спеціальність 011 – «Освітні, педагогічні науки». Тема дисертаційного дослідження «Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів». 
 1. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання – доктор філософії, галузь знань 01 – Освіта / Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки.                                                                                                        Тема «Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у педагогічних коледжах», Н23 №002100, 28 грудня 2023 року, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
 2. Категорія – спеціаліст вищої категорії
 3. Педагогічне звання – викладач-методист
 4. Навчальні дисципліни, які викладає – «Методика української мови», «Дитяча література»
 5. Загальний стаж роботи – 22 роки: 2 роки на посаді вчителя початкових класів; 12 років на посаді вчителя української мови та літератури; 8 років на посаді методиста;
 6. Стаж роботи у даному колективі – 22 роки
 7. Член педагогічного проєкту «Педагог-інноватор» https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/pedahohy/24351-lyktei-l

 

 1. Ликтей Л. М. Актуальні аспекти реалізації проекту «Інтелект України» у початковій школі. Молодий вчений. (Педагогічні науки). Випуск 12 (52). 2017. С. 395-399. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/93.pdf. (ScholarGoogleOAJIResearch BibleIndex Copernicus)

 

 1. Ликтей Л. М. Педагогчна майстерність І.А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра. Імідж сучасного педагога. Електронний науковий журнал. №2 (179), 2018. С. 20-22. URL:http://isp.poippo.pl.ua/article/view/127457. Категорія «Б». (CrossRef, Index Copernicus, BASE, Google Академія, WorldCat, OpenAIRE, Наукова періодика України)

 

 1. Ликтей Л. М. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя Нової української школи у контексті ідей І.А. Зязюна. Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Випуск 26 (1-2019). Частина 1., 2019. С.126-131. URL:file:///C:/Users/Admin/Downloads/167350-368206-1-SM%20(2).pdf. Категорія «Б». (Іndex Copernicus, Google Scholar, CEJSH).

 

 1. Ликтей Л. М. Етичний компонент методичної компетентності викладача педагогічного коледжу. Збірник наук. праць Інституту пед. освіти і освіти дорослих ім. І.А.Зязюна НАПН України Естетика та етика педагогічної дії. Випуск 20., 2019. С. 78-86. URL: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/171639 Категорія «Б». (Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory)

 

 1. Ликтей Л. М. Методична компетентність як складова професійного розвитку викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів. Молодий вчений (Педагогічні науки). Випуск №11 (75), 2019. С. 219-223. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/47.pdf (ScholarGoogle, OAJI, Research Bible, Index Copernicus)

 

 1. Ликтей Л. М. Зміст розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у процесі викладання фахових методик. Інноваційна педагогіка. ТР: Теорія і методика професійної освіти. Випуск Випуск 20, 2020. С.77-80. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/20/part_2/18.pdf Категорія «Б». (Index Copernicus International (Республіка Польща)).

 

 1. Ликтей Л. М. Сучасний стан розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. ТР: Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти. Випуск 68, 2020. С. 82-85. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/68/part_1/18.pdf. Категорія «Б». (Index Copernicus International (Республіка Польща), Google Академія).

 

 1. Ликтей Л. М. Компоненти, критерії та рівні сформованості методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у педагогічних коледжах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Том 1. Випуск 69. 2020. С. 92-96. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/69/part_1/20.pdf Категорія «Б». (Index Copernicus International (Республіка Польща), Google Академія).

 

 1. Ликтей Л. М. Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін через дистанційні технології навчання. Освітні обрії. Том 50. Випуск 1. 2020. С. 66-69. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/4077-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-8649-1-10-20200729%20(1).pdf (Google Академія).

 

 1. Ликтей Л. М. Формування методичної компетентності майбутнього педагога. Професійна педагогіка. Том 1. Випуск 20. 2020. С. 134-139. URL: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/569 Категорія «Б». (Index Copernicus International, Matrix for the Analysis of Journals,  CrossRef, Ulrich’s Periodicals DirectoryERIH PLUSPKP index, Google Scholar, Acadenic Resource Index, ReserchBib, Directory of Open Access Journals
  WordCat,Education Resources Information Center (ERIC)).

 

 1. Ликтей Л. М. (2020) Принципи та закономірності розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 1 (17), с. 48-59. http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/article/view/128/92 Категорія «Б». (CrossRef, Google Академія, Наукова періодика України).

 

 1. Ликтей Л.М. (2020). Підходи розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів. Сolloquium-journal. №30 (82), с. 10-14. http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/12/colloquium-journal-3082-chast-3.pdf

 

СТАТТІ У ВИДАННЯХ WEB OF SCIENCE I SCOPUS:

 1. Leila Yu. Sultanova , Oksana P. Tsiuniak, Liudmyla O. Milto , Maryna O. Zheludenko, Lyudmyla M. Lyktei, Larisa M. Petrenko and Aleksandr D. Uchite (2021). The potential of Google Classroom web service for lecturers of higher educational establishments under pandemic conditions. http://ceurws.org/Vol-2879/ (http://ceurws.org/Vol-2879/paperpdf) Р. 346-365. Категорія «А».

 

CТАТТІ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Ликтей Л.М./ Liudmyla Lyktey (2021) STATE OF DEVELOPMENT OF TEACHERS’METHOD COMPETENCE IN FOREIGN COUNTRIES (Розвиток методичної компетентності викладачів зарубіжних країн). Izdevnieciba Baltija PUBLISHING. http://baltijapublishing.lv/index.php/threeseas/article/view/1145. Р. 42-47.

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 1. Ликтей Л. М. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону. 20-22 вересня 2017 року. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

 

 1. Ликтей Л. М. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції». 16 травня 2018 року. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

 

 1. Ликтей Л. М. Підготовка майбутніх педагогів початкової освіти до формування комунікативної компетентності молодших школярів малокомплектних гірських шкіл. Матеріали міжвузівського науково-практичного онлайн-семінару «Актуальні проблеми навчання молодших школярів у СМКШ та класах-комплектах у контексті Закону України «Про освіту» і нового Державного стандарту». 21 червня 2018 року.

 

 1. Ликтей Л. М. Міжнародний семінар «Без кордонів та підтримка інклюзивної освітньої спільноти». 3 листопада 2018 року. Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

 

 1. Ликтей Л. М. Формування інноваційної методичної компетентності майбутнього вчителя Нової української школи. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 21-22 березня 2019 р.). Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. С. 128-131. URL:http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12306

 

 1. Ликтей Л. М. Особливості формування характеру дитини через методичну компетентність учителя початкової школи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні аспекти формування характеру дитини». Івано-Франківськ. 3-4 квітня 2019. С.147-153. URL: https://ifk.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/11/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_1.pdf

 

 1. Ликтей Л. М. Учасник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». 15 травня 2019 року.

 

 1. Ликтей Л. М. Учасник Круглого столу «Профорієнтаційна робота як науково-практична система підготовки особистості до свідомого вибору професії». 11 червня 2019 року. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

 

 1. Ликтей Л. М. Розвиток методичної компетентності викладачів педагогічних коледжів через професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 4-5 березня 2020 р.). Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020.

 

 1. Ликтей Л.М. Учасник ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні». 22 листопада 2019 року. Житомирський державний університет ім. І.Франка.

 

 1. Ликтей Л.М. Учасник регіонального тренінгу «Практики інклюзії: досвід україно-американської співпраці» у рамках проекту «Без кордонів та підтримка інклюзивної освітньої спільноти». 21 листопада 2019 року. Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

 

 1. Ликтей Л.М. Учасник Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції». 28 листопада 2019 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у педагогічних коледжах. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття. Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької 2020. URL:http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/ippom/materialykonf1.pdf.

 

 1. Ликтей Л. М. Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у педагогічних коледжах. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції 28 травня 2020 року. За заг. ред. Романовського О.Г. Х.: НТУ «ХПІ», 2020. 517 с. URL:https://lib.iitta.gov.ua/721652/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202020%20%D1%96%D0%BC%20%D0%86%D0%90%20%D0%97%D1%8F%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D0%B0.pdf

 

 1. Ликтей Л.М. Вплив технологій змішаного навчання на розвиток методичної компетентності викладача. Актуальні проблеми сучасної педагогіки. 9-10 квітня 2020 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Формування методичної компетентності майбутнього педагога. Звітна науково-пратична онлайн-конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна за 2019 рік  «Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі». 29 квітня 2020 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Вплив методичної компетентності викладача на самостійну роботу студентів. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Глухів. Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. 282 с. URL:http://tpgnpu.ho.ua/images/my_images/doc_pdf/vidavnictvo/mkonf_2020.pdf

 

 1. Ликтей Л.М. Міжвузівська онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки. 21 травня 2020 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Розвиток лідерських якостей викладачів гуманітарних дисциплін у педагогічних коледжах, як складова методичної компетентності. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами». 29-30 жовтня 2020 р.

 

 1. Ликтей Л.М. Особливості організації різних видів практики у підготовці майбутнього вчителя початкових класів (доповідь). Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2020» 12 листопада 2020 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна освіта, методологія, теорія, практика». Віртуальні дошки в освітньому процесі: можливості та перспективи. 27 березня 2021 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Використання цифрових інструментів в умовах дистанційного навчання, їх вплив на розвиток методичної компетентності викладачів коледжів. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». Глухів. 2 квітня 2021 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Інтеграція зарубіжного досвіду розвитку методичної культури в освітню галузь України. ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти». Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної освіти». 20 квітня 2021 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти. Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи». 20 травня 2021 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Особливості організації різних видів практики у підготовці майбутнього вчителя початкових класів (доповідь). Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2021» 12 листопада 2021 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Запозичення зарубіжного досвіду підготовки вчителя та його вплив на розвиток методичної компетентності викладача (тези). ХІХ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» 01.12.2021 року.

 

 1. Ликтей Л.М. Використання інформаційних технологій в освітньому процесі та їх вплив на розвиток методичної компетентності викладачів. V всеукраїнська науково-практична конференція. 27.01.2022 р. м. Вінниця.

 

 1. Ликтей Л.М. Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін в умовах військового часу. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2021 рік «Сучасні проблеми підготовки вчителя:теорія і практика». 21.04.2022 р.
 2. Ликтей Л.М. Готовність викладачів гуманітарних дисциплін до розвитку методичної компетентності в умовах воєнного стану. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової онлайн-конференції «Україно моя вишивана». 19.05. 2022 року.
 3. Ликтей Л.М. Зміст розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти.VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (присвячена 300-ю від дня народження Григорія Сковороди.16.11.2022 року.
 4. Ликтей Л.М. Інноваційні методи викладання мистецьких дисциплін у закладах фахової передвищої освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ІХ школа методичного досвіду). У рамках проєкту програми Eразмус+ (Модуль Jean Monnet) 620252-EPP-1-UA-EPPJMO-MODULE. 22-23.11.2022 року.
 5. Ликтей Л.М. Комунікативно-мовленнєва діяльність здобувачів фахової передвищої освіти як умова розвитку рідномовної освіти. IV Міжнародна науково-практична конференції «Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри» 22-23 листопада 2022 року.
 6. Ликтей Л.М. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2022 рік. 23.03.2023 р.

 

Підготувала 8 студентів коледжу до участі у науково-практичних студентських конференціях.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПОСІБНИКИ:

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу спеціальностей 013 «Початкова освіта», 012 «Дошкільна освіта». Цікаві факти життя українських письменників. Василь Стус. Івано-Франківськ. 2014. 56 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації щодо аналізу педагогічної діяльності викладача «Допоміжні матеріали для викладача-початківця». Івано-Франківськ. 78 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська література» для спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Дизайн». Івано-Франківськ. 94 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Українська література» для студентів ІІ курсу спеціальностей 013 «Початкова освіта», 012 «Дошкільна освіта». Івано-Франківськ. 2016. 96 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації для лекційних занять з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 2017. 126 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації для семінарських занять з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 2017. 84 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 2017. 56 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 102 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації для лекційних занять з навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 2018. 98 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 2018. 68 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні вказівки для підготовки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 52 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ. 74 с.

 

 1. Ликтей Л.М. Навчально-методичний посібник «Методика навчання української мови у схемах і таблицях» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 2019. 96 с.

 

 1. Ликтей Л.М., Чупровська М.Я. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 296 с.
 2. Ликтей Л.М. Сучасні методи навчання в НУШ: від теорії до практики. Івано-Франківськ. 72 с.
 3. Ликтей Л.М. Методичні рекомендації для лекційних занять з навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів ІІІ курсу спеціальності 013 «Початкова освіта». Івано-Франківськ. 2020. 102 с.
 4. Ликтей Л.М. Інтерактивні методи навчання в НУШ: від теорії до практики. Видавець Кушнір Івано-Франківськ. 2020. 106 с.
 5. Ликтей Л.М. Програма розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін. Івано-Франківськ. 2021. 70 с.
 6. 18. Ликтей Л.М. Програма розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ. Видавець Кушнір Г.М. 2022. 68 с.

 

 

         ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Щорічне підвищення кваліфікації при інститутах підвищення кваліфікації, участь у вебінарах, тренінгах, конференціях тощо. Наявні сертифікати за останні 5 роки налічують близько 450 год. загальною кількістю.

 

         НАГОРОДЖЕННЯ:

 1. Нагороджена грамотою відділу освіти Верховинської райдержадміністрації. 01 жовтня 2006 року.

 

 1. Нагороджена грамотою Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника». 2015 рік.

 

 1. Нагороджена грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики. 2017 рік.

 

 1. Нагороджена грамотою МОН України, Інституту модернізації змісту освіти. 2017 рік.

 

 1. Нагороджена медаллю «За благодійну діяльність». Наказ від 14 жовтня 2020 року №129.

 

 1. Нагороджена дипломом МОН України, Інституту модернізації змісту освіти. У рамках міжнародної виставки «Освіта і кар’єра – 2020».
 2. Нагороджена дипломом МОН України, Інституту модернізації змісту освіти. У рамках міжнародної виставки «Освіта і кар’єра – 2021».
 3. Підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти. Тема «Побудова ефективної системи управління закладом фахової передвищої освіти». 01.12.2022 року. Сертифікат №ПК220068184. Заг. обсяг – 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).
 4. Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EkoSystem» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника». Тема «Професійний розвиток викладача в умовах воєнного стану». Наказ №80 від 13.02.2023. Сертифікат СЕ22 №1262. Заг. обсяг – 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).
 5. ТОВ «Всеосвіта». Мотивація особистісного розвитку педагога. 01.06.2023. Сетрифікат №ТК467979. Заг. обсяг – 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).
 6. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тема «Формування освітнього середовища відділення закладу фахової передвищої освіти» 13-14.11.2023 № СС38282994/5551-23. Заг. обсяг – 16 годин (0,53 кредити ЄКТС).
 7. Інститут модернізації змісту освіти, ТОВ «Ейчар Ю». Тема «Перша психологічна допомога під час війни. 20.11.2023 №16120129. Заг. обсяг – 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).

 

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

Професійні знання в галузі методики та педагогіки;  теоретична та практична готовність до здійснення педагогічної, методичної та наукової діяльностей; уміння аналізувати педагогічні ситуації та застосовувати наявні знання для їх вирішення; систематичне методичне опрацювання сучасних наукових та методичних досягнень у галузі освіти, надання рекомендації щодо їх трансформування в педагогічну практику освітнього закладу; здійснення систематичного моніторингу освітнього процесу, рівня знань, умінь і навичок студентів коледжу, професійного рівня розвитку педагогічних працівників; впровадження інноваційних технологій в освітній процес; моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників коледжу; вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у освітньому процесі та удосконаленні професійного рівня педагогічних кадрів; координування діяльності циклових методичних комісій коледжу тощо.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2001-2003 рр. – вчитель початкової школи.

2003-2014 рр. – вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи.

З 2014 року – методист, викладач Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2014 року – член методичного об’єднання методистів Івано-Франківської області.

З 2014 року – секретар Атестаційної комісії Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2014 року – секретар Педагогічної ради Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2014 року – секретар Методичної ради Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2014-2021 рр. секретар Адміністративної ради Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2019 року – член педагогічного проєкту «Педагог-інноватор» https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/pedahohy/24351-lyktei-l.